ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

เชิญชวนนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 3 โครงการ ดังนี้

Total Page Visits: 519 - Today Page Visits: 2