เชิญชวนร่วมสนุกกับกิจกรรมทดสอบความรู้ออนไลน์ 9 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดังนี้
—————————————————————————————————————————–

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ:
✏ General Knowledge Quiz 👉 https://forms.gle/s2K4YJsDERgQu9LNA

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา:
✏ ตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและพลานามัย 👉 https://forms.gle/xQz298wU7RihjcJ78

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:
✏ ตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 👉 https://forms.gle/ZcG9jh5JsBUntaA39

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม:
✏ ตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 👉 https://forms.gle/Jxu6WaHq38HhvPUz5

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย:
✏ คนเก่งภาษาไทย 👉 https://forms.gle/Nbz5YXMgVAm4nojP9

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ:
✏ ตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ งานบ้าน งานช่าง และงานเกษตรกรรม 👉 https://forms.gle/XLhw4ie5ZaA1EX3v9

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์:
✏ ตอบปัญญาทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ม.ต้น 👉 https://forms.gle/eQLBSCMy1DVyHFyP8

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ:
✏ ตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 👉 https://forms.gle/yHeVGiH2zL6Hjmza7

9. กลุ่มงานห้องสมุด:
✏ กิจกรรมตอบคำถาม แฟนพันธุ์แท้ Disney 👉 https://forms.gle/icXu2t1w7d9TzYmH6

———————————————————————————————————————————–
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail
———————————————————————————————————————————–
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sprlibrary
หรือ http://spr.vlcloud2.net/

Total Page Visits: 1119 - Today Page Visits: 3