วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565 นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต มอบหมายให้นางสาวปาณิสรา สิงหพงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นำเด็กชายวริศ พงษ์ชัยศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การตอบคำถามกิจกรรมเยาวชนไทยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย” พร้อมด้วยนายศราณุพงษ์ วิจิตรเกตุธีรชัย และนางสาวอัญพัชญ์ พรอดุลย์เกตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้ารับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท จาก พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในพิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติ กิจกรรมรำลึก 80 ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา 8 ธันวาคม 2484 ณ ห้องรับรอง กองทัพอากาศ กองบัญชาการ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

Total Page Visits: 543 - Today Page Visits: 1