ท่านผู้อำนวยการ ธนพจ แก้ววงษา รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 5) จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์

Total Page Visits: 413 - Today Page Visits: 1