กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ขอเชิญชวนนักเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนสายปัญญารังสิต ร่วมโครงการพิธี ไหว้ครู ครอบครู ผู้ที่มีความสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอเอกสารเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ห้องนาฏศิลป์ หรือครูเทียนชัย นาคแผ่นโทรศัพท์ ๐๙๙-๓๒๓๑๑๕๖ ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Total Page Visits: 87 - Today Page Visits: 5