วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับการฝึกซ้อม และสนับสนุนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลการแข่งขัน ดังนี้
รางวัลระดับเหรียญเงิน
1. เด็กชายนพกร คีรีเพ็ชร ม.2/1
2. นางสาวฐิตารีย์ คำเขียว (ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต)
3. นายสิริวิชญ์ ณ นครพนม (ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี)
รางวัลระดับเหรียญทองแดง
1. เด็กหญิงธัญญรัศม์ สิงห์โต ม.3/8
2. เด็กหญิงวริศรา วันเต็ม ม.3/8
3. นางสาวจิราพร สุบรรณรัตน์ (ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต)

Total Page Visits: 216 - Today Page Visits: 1