วันพฤหัสบดีที่ 9 และวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 งานอนามัยโรงเรียนสายปัญญารังสิต กลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565 ให้แก่ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต ณ อาคาร 1
Total Page Visits: 217 - Today Page Visits: 1