วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวอนงค์ อ่ำรอด ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานการประเมินความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม พร้อมด้วย นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต และคณะผู้บริหาร ได้เข้าประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีผู้เข้าร่วมรับการประเมิน ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย คือ นางสาวชนาพร สุขหลอ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนางสาวสินีนาฏ กระจ่างวงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Total Page Visits: 194 - Today Page Visits: 6