วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการและครูในโอกาสบรรจุและแต่งตั้ง ดังนี้ นางสาวศิวปรียา สิมโนนม่วง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นายธีรภัทร คงกัลป์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวจันทิมา มั่งนิมิตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และนางสาววราลักษณ์ ชัยพันธุ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ณ อาคารปัญญาพัฒน์
Total Page Visits: 42 - Today Page Visits: 1