งานกิจกรรมนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนสายปัญญารังสิต การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 นำโดย นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย ที่ศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ด้วยความรักความปรารถนาดี
Total Page Visits: 88 - Today Page Visits: 3