วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล iConnect OBEC Scholarships ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

Total Page Visits: 48 - Today Page Visits: 8