วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 และมอบเกียรติบัตรแด่คุณครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล กิจกรรมห้องเรียนสีขาว โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2564

Total Page Visits: 159 - Today Page Visits: 2