ได้แก่
1. คณิตศาสตร์
2. ดาราศาสตร์
3. ฟิสิกส์
4. เคมี
5. ชีววิทยา
6. คอมพิวเตอร์
7. ภูมิศาสตร์
📥สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Total Page Visits: 277 - Today Page Visits: 1