วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้นำนักเรียนจำนวน 3 คน ได้แก่ 1) เด็กหญิง ฐิติดาภา ใจซื่อกุล ชั้น ม.2/1 2) เด็กหญิงริญญ์รภัส ธิติจารุวราวัชร์ ม.3/9 3) นางสาวรุจิวันทน์ พูนชาติ ชั้น ม.5/4 เข้าร่วมแข่งขันความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนธัญบุรี (ศูนย์ภาษาไทย จังหวัดปทุมธานี) จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยมี ดร.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน
ผลการแข่งขัน ดังนี้
1) รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น ม.1-3
เด็กหญิงฐิติดาภา ใจซื่อกุล ชั้น ม.2/1 ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวจุฑามาศ สุวรรณมณี
2) รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแต่งคำประพันธ์กาพย์ฉบัง 16 ชั้น ม.1-3
เด็กหญิงริญญ์รภัส ธิติจารุวราวัชร์ ม.3/9 ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวธีรกานต์ หอมประคำ
3) รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ม.4-6
นางสาวรุจิวันทน์ พูนชาติ ม.5/4 ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวพรสุดา ฝากาฝืด
Total Page Visits: 105 - Today Page Visits: 4