วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำโดย นายสาธิต คู่พิมาย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
Total Page Visits: 51 - Today Page Visits: 1