เชิญชวนทุกท่าน ร่วมเยี่ยมชมนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. QUICK POLICY 2565

และกด Like กด Share เพื่อที่โรงเรียนจะนำผลไปดำเนินการต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

—————————-

ลิงก์เยี่ยมชมนโยบาย 10 ข้อ

👉เรื่องที่ 1 การนำพระบรมราโชบาย ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 2565

👉เรื่องที่ 2 การดำเนินการ ด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 2565

👉เรื่องที่ 3 การดำเนินการ เรื่อง การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเน้นการดำเนินงานร่วมกับสภานักเรียน 2565

👉เรื่องที่ 4 การจัดการศึกษาปฐมวัย

👉เรื่องที่ 5 การพัฒนาการเรียนการสอน ACTIVE LEARNING ให้สอดคล้องกับ BIG ROCK

👉เรื่องที่ 6 การดำเนินการ พาน้องกลับมาเรียน

👉เรื่องที่ 7 การดำเนินการ โรงเรียนคุณภาพ

👉เรื่องที่ 8 การดำเนินการ LEARNING LOSS ให้สอดคล้องกับ UNESCO

👉เรื่องที่ 9 การประกันคุณภาพ RT NT และ 0-NET

👉เรื่องที่ 10 การดำเนินการด้านความปลอดภัยในโรงเรียน

Total Page Visits: 1063 - Today Page Visits: 1