วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2565 นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา โดยมี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธาน และนางสาวปาณิสรา สิงหพงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นสักขีพยานในการลงนาม เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบการเรียนการสอน และรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Total Page Visits: 38 - Today Page Visits: 1