วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทันตกรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” ปี 2565 เพื่อให้นักเรียนในเขตตำบลประชาธิปัตย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ได้รับการดูแลทันตสุขภาพที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแปรงฟันที่ถูกวิธีและสะอาดอย่างต่อเนื่อง พัฒนาประสิทธิภาพการแปรงฟัน และได้รับคำแนะนำการรักษาทางทันตกรรมที่เหมาะสม และป้องกันการลุกลามของโรคในกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก ช่วยให้มีทันตสุขภาพที่ดีตั้งแต่เยาว์วัยและมีทันตสุขนิสัยที่ดีสืบไป โดยสำรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนและย้อมสีฟันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ อาคาร 1 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
Total Page Visits: 89 - Today Page Visits: 1