วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี พร้อมด้วยคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสายปัญญารังสิต ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากฝนตกเป็นปริมาณมากและน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ล้นเข้าสู่โรงเรียน ในการนี้ท่านได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และให้กำลังใจแก่ทีมงานผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำแนวป้องกันน้ำท่วม และช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียน ให้สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้อย่างปกติในเร็ววันนี้อีกด้วย
Total Page Visits: 104 - Today Page Visits: 1