วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น) นำโดย OYAMA Koichi เซนเซ, คุณครูจันจิรา จันทา และคุณครูสิทธิโชค สูงเลิศส่งฟ้า ได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะการพูดจากประสบการณ์จริง กับนักเรียนชาวญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ マンガビブリオバトル (manga vibrio battle) กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน ドルトン東京学園中等部・高等部 (Dalton Tokyo Junior & Senior High School) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและการสร้างโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ฝึก ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษาโดยตรง และโรงเรียนสามารถวางแนวทางในการพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น สมกับการเป็น SMART STUDENT
Total Page Visits: 71 - Today Page Visits: 1