ข้อมูลการเดินทาง

หมายเหตุ : ทางเข้าเมื่อใกล้ถึงโรงเรียนสายปัญญารังสิต ใน Google Map จะไม่ตรงกับสถานที่จริง
ดังนั้น : เมื่อเข้าสู่ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 6 แล้ว ตรงไปเรื่อยๆ จะเจอทางแยก (โรงเรียนเพียรปัญญา) ไม่ต้องเลี้ยวซ้าย ให้ตรงไป (ข้างโรงเรียนเพียรปัญญา) จนสุดทาง จะเจอประตูทางเข้าโรงเรียนสายปัญญารังสิต (ภาพจาก Google Street View บริเวณทางเข้าโรงเรียนยังไม่อัพเดต)

จุดสังเกตทางเข้าโรงเรียนสายปัญญารังสิต


จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

 • รถโดยสารประจำทาง
  สาย 510 (พระประแดง – รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ.วิภาวดีรังสิต
  สาย 29, สาย 529 (ม.ธรรมศาสตร์รังสิต – หัวลำโพง) ใช้เส้นทาง ถ.วิภาวดีรังสิต
  สาย 503 (สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ – รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ.พหลโยธิน
  สาย 34 (หัวลำโพง – รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ.พหลโยธิน
  สาย 39 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ม.ธรรมศาสตร์รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ.พหลโยธิน
  สาย 39 (รถปรับอากาศ) (สนามหลวง – รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ. พหลโยธิน
  สาย 59 (สนามหลวง – รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ.พหลโยธินและ ถ.วิภาวดีรังสิต
 • รถตู้ร่วมบริการ
  สาย 83 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ.พหลโยธิน (จอดหน้า รพ.ราชวิถี)
  สาย 84 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ราชมงคล) ใช้เส้นทาง ถ.พหลโยธิน (จอดหน้าภัตตาคารพงหลี)
  สาย 85 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ม.ธรรมศาสตร์รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ.พหลโยธิน (ป้ายรถเมล์ฝั่งเดียวกับ ร.พ.พระมงกุฎเกล้า)
 • รถยนต์ส่วนตัว
  ใช้เส้นทางสามเหลี่ยมดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต โดยวิ่งตรงผ่านท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง (ดินแดงมาถึงดอนเมืองระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร) ผ่านอนุสรณ์สถานแห่งชาติทางด้านตรงข้ามขวามือ ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนานแล้วจะเจอห้างสรรพสินค้า – บิ๊กซี – ตลาดสี่มุมเมืองทางด้านซ้ายมือ และเซียร์รังสิตทางขวามือ ตรงมาประมาณ 200 เมตร ท่านจะเจอปั้ม ESSO ให้รีบชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเช้าซอยพหลโยธิน 87 (ธนาคารทหารไทยอยู่หัวมุมถนน)
 • หมายเหตุ: จากดอนเมืองถึงหน้าหมู่บ้านเมืองเอกประมาณ 3 กิโลเมตร โดยสังเกตได้จากหัวมุมซอยพหลโยธิน 87 จะมีธนาคารทหารไทย สาขาย่อยตลาดสี่มุมเมือง ระยะทางจากปากซอยมาถึงโรงเรียนสายปัญญารังสิต ประมาณ 1.7 กิโลเมตร หากไม่ได้ใช้รถยนต์ส่วนตัวท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ 2 ทางเลือก คือ รถสองแถวป้ายโรงเรียนสายปัญญารังสิต บริการช่วงเช้า 6.00 – 7.30 น. หรือ รถจักรยานยนตร์รับจ้าง ก็จะมาถึงด้านหน้าโรงเรียนสายปัญญารังสิตทันที ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางเข้าโรงเรียนสายปัญญารังสิต อยู่ด้านขวามือ อยู่ใกล้กับร้านสะดวกซื้อ 7-11

จากสยามสแควร์

 • รถโดยสารประจำทาง
  สาย 29 (ม.ธรรมศาสตร์รังสิต – หัวลำโพง) ใช้เส้นทาง ถ.วิภาวดีรังสิต
  สาย 34 (หัวลำโพง – รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ.พหลโยธิน
  ท่านสามารถขึ้นรถโดยสารประจำทางหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง (MBK)
 • รถยนต์ส่วนตัว
  ใช้เส้นทางถนนพญาไท เริ่มจากสี่แยกปทุมวัน ตรงมาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และใช้เส้นทางสามเหลี่ยมดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต โดยวิ่งตรงผ่านท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง (ดินแดงมาถึงดอนเมืองระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร) ผ่านอนุสรณ์สถานแห่งชาติทางด้านตรงข้ามขวามือ ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนานแล้วจะเจอห้างสรรพสินค้า – บิ๊กซี – ตลาดสี่มุมเมืองทางด้านซ้ายมือ และเซียร์รังสิตทางขวามือ ตรงมาประมาณ 200 เมตร ท่านจะเจอปั้ม ESSO ให้รีบชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเช้าซอยพหลโยธิน 87 (ธนาคารทหารไทยอยู่หัวมุมถนน)
 • หมายเหตุ: จากดอนเมืองถึงหน้าหมู่บ้านเมืองเอกประมาณ 3 กิโลเมตร โดยสังเกตได้จากหัวมุมซอยพหลโยธิน 87 จะมีธนาคารทหารไทย สาขาย่อยตลาดสี่มุมเมือง ระยะทางจากปากซอยมาถึงโรงเรียนสายปัญญารังสิต ประมาณ 1.7 กิโลเมตร หากไม่ได้ใช้รถยนต์ส่วนตัวท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ 2 ทางเลือก คือ รถสองแถวป้ายโรงเรียนสายปัญญารังสิต บริการช่วงเช้า 6.00 – 7.30 น. หรือ รถจักรยานยนตร์รับจ้าง ก็จะมาถึงด้านหน้าโรงเรียนสายปัญญารังสิตทันที ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางเข้าโรงเรียนสายปัญญารังสิต อยู่ด้านขวามือ อยู่ใกล้กับร้านสะดวกซื้อ 7-11

จากสนามหลวง

 • รถโดยสารประจำทาง
  สาย 503 (สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ – รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ.พหลโยธิน
  สาย 59 (สนามหลวง – รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ.พหลโยธินและ ถ.วิภาวดีรังสิต
  สาย 39 (รถปรับอากาศ) (สนามหลวง – รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ. พหลโยธิน
 • รถยนต์ส่วนตัว
  ใช้เส้นทางถนนราชดำเนิน มุ่งตรงลานพระบรมรูปทรงม้า เลี้ยวขวาเข้าถนนศรีอยุธยา เลี้ยวซ้ายถนนพญาไท ตรงไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และใช้เส้นทางสามเหลี่ยมดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต โดยวิ่งตรงผ่านท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง (ดินแดงมาถึงดอนเมืองระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร) ผ่านอนุสรณ์สถานแห่งชาติทางด้านตรงข้ามขวามือ ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนานแล้วจะเจอห้างสรรพสินค้า – บิ๊กซี – ตลาดสี่มุมเมืองทางด้านซ้ายมือ และเซียร์รังสิตทางขวามือ ตรงมาประมาณ 200 เมตร ท่านจะเจอปั้ม ESSO ให้รีบชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเช้าซอยพหลโยธิน 87 (ธนาคารทหารไทยอยู่หัวมุมถนน)
 • หมายเหตุ: จากดอนเมืองถึงหน้าหมู่บ้านเมืองเอกประมาณ 3 กิโลเมตร โดยสังเกตได้จากหัวมุมซอยพหลโยธิน 87 จะมีธนาคารทหารไทย สาขาย่อยตลาดสี่มุมเมือง ระยะทางจากปากซอยมาถึงโรงเรียนสายปัญญารังสิต ประมาณ 1.7 กิโลเมตร หากไม่ได้ใช้รถยนต์ส่วนตัวท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ 2 ทางเลือก คือ รถสองแถวป้ายโรงเรียนสายปัญญารังสิต บริการช่วงเช้า 6.00 – 7.30 น. หรือ รถจักรยานยนตร์รับจ้าง ก็จะมาถึงด้านหน้าโรงเรียนสายปัญญารังสิตทันที ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางเข้าโรงเรียนสายปัญญารังสิต อยู่ด้านขวามือ อยู่ใกล้กับร้านสะดวกซื้อ 7-11

จากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต

 • รถโดยสารประจำทาง
  สาย 510 (พระประแดง – รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ.วิภาวดีรังสิต
  สาย 29 (ม.ธรรมศาสตร์รังสิต – หัวลำโพง) ใช้เส้นทาง ถ.วิภาวดีรังสิต
  สาย 503 (สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ – รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ.พหลโยธิน
  สาย 34 (หัวลำโพง – รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ.พหลโยธิน
  สาย 39 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ม.ธรรมศาสตร์รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ.พหลโยธิน
  สาย 59 (สนามหลวง – รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ.พหลโยธินและ ถ.วิภาวดีรังสิต
 • รถตู้ร่วมบริการ
  สาย 83 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ.พหลโยธิน (จอดหน้า ร.พ.ราชวิถี)
 • รถยนต์ส่วนตัว
  ใช้เส้นทาง Tollway ด่านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยลงถนนวิภาวดีรังสิต ด่านรังสิต-ลำลูกกา (จากบริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยถึงลำลูกกาประมาณ 15 กิโลเมตร) ผ่านอนุสรณ์สถานแห่งชาติทางด้านตรงข้ามขวามือ ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนานแล้วจะเจอห้างสรรพสินค้า – บิ๊กซี – ตลาดสี่มุมเมืองทางด้านซ้ายมือ และเซียร์รังสิตทางขวามือ ตรงมาประมาณ 200 เมตร ท่านจะเจอปั้ม ESSO ให้รีบชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเช้าซอยพหลโยธิน 87 (ธนาคารทหารไทยอยู่หัวมุมถนน)
 • หมายเหตุ: จากดอนเมืองถึงหน้าหมู่บ้านเมืองเอกประมาณ 3 กิโลเมตร โดยสังเกตได้จากหัวมุมซอยพหลโยธิน 87 จะมีธนาคารทหารไทย สาขาย่อยตลาดสี่มุมเมือง ระยะทางจากปากซอยมาถึงโรงเรียนสายปัญญารังสิต ประมาณ 1.7 กิโลเมตร หากไม่ได้ใช้รถยนต์ส่วนตัวท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ 2 ทางเลือก คือ รถสองแถวป้ายโรงเรียนสายปัญญารังสิต บริการช่วงเช้า 6.00 – 7.30 น. หรือ รถจักรยานยนตร์รับจ้าง ก็จะมาถึงด้านหน้าโรงเรียนสายปัญญารังสิตทันที ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางเข้าโรงเรียนสายปัญญารังสิต อยู่ด้านขวามือ อยู่ใกล้กับร้านสะดวกซื้อ 7-11

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฝั่งถนนพหลโยธิน)

 • รถโดยสารประจำทาง
  สาย 520 (ม.รามคำแหง – ตลาดไทรังสิต) ใช้เส้น ถ. พหลโยธิน
  สาย 39 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ม.ธรรมศาสตร์รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ.พหลโยธิน
  สาย 39 (รถปรับอากาศ) (สนามหลวง – รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ. พหลโยธิน
  สาย 503 (สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ – รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ.พหลโยธิน
  สาย 34 (หัวลำโพง – รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ.พหลโยธิน
  สาย 95 ก (ม.รามคำแหง – รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธินและ ถ.วิภาวดีรังสิต
 • รถตู้ร่วมบริการ
  สาย 83 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ.พหลโยธิน (จอดหน้า รพ.ราชวิถี)
  สาย 84 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ราชมงคล) ใช้เส้นทาง ถ.พหลโยธิน (จอดหน้าภัตตาคารพงหลี)
  สาย 39 (มีนบุรี – ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ.พหลโยธิน (จอดหน้าตลาดมีนบุรี)
  สาย 94 (ม.รามคำแหง – รังสิต) ใช้เส้นทาง ถ.พหลโยธิน (จอดหน้าเดอะมอลล์ รามฯ)
 • รถยนต์ส่วนตัว
  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฝั่งถนนพหลโยธิน) ขับตรงมาประมาณ 1 กิโลเมตร ให้ชิดขวาเพื่อลอดอุโมงค์อนุสาวรีย์หลักสี่ มุ่งหน้าถนนสะพานใหม่ ขับตรงประมาณ 2-3 กิโลเมตร จะพบอนุสรณ์สถานแห่งชาติอยู่ทางซ้ายมือ ให้ขึ้นสะพานข้ามมายังรังสิต ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนานแล้วจะเจอห้างสรรพสินค้า – บิ๊กซี – ตลาดสี่มุมเมืองทางด้านซ้ายมือ และเซียร์รังสิตทางขวามือ ตรงมาประมาณ 200 เมตร ท่านจะเจอปั้ม ESSO ให้รีบชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเช้าซอยพหลโยธิน 87 (ธนาคารทหารไทยอยู่หัวมุมถนน)
 • หมายเหตุ: จากอนุสรณ์สถานแห่งชาติถึงหน้าหมู่บ้านเมืองเอกประมาณ 3 กิโลเมตร โดยสังเกตได้จากหัวมุมซอยพหลโยธิน 87 จะมีธนาคารทหารไทย สาขาย่อยตลาดสี่มุมเมือง ระยะทางจากปากซอยมาถึงโรงเรียนสายปัญญารังสิต ประมาณ 1.7 กิโลเมตร หากไม่ได้ใช้รถยนต์ส่วนตัวท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ 2 ทางเลือก คือ รถสองแถวป้ายโรงเรียนสายปัญญารังสิต บริการช่วงเช้า 6.00 – 7.30 น. หรือ รถจักรยานยนตร์รับจ้าง ก็จะมาถึงด้านหน้าโรงเรียนสายปัญญารังสิตทันที ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางเข้าโรงเรียนสายปัญญารังสิต อยู่ด้านขวามือ อยู่ใกล้กับร้านสะดวกซื้อ 7-11

จากฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต หรือ เมเจอร์ รังสิต

 • รถโดยสารประจำทาง
  ขึ้นรถเมล์หน้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิตหรือด้านข้างของเมเจอร์ รังสิต โดยลงรถเมล์หน้าร้านโชคชัย สเต็ก เฮ้าส์ และข้ามสะพานลอยมาหน้าหมู่บ้านเมืองเอก (ซอยพหลโยธิน 87) มีธนาคารทหารไทย สาขาตลาดสี่มุมเมืองอยู่หัวมุมถนน ระยะทางจากปากซอยมาถึงโรงเรียนสายปัญญารังสิต ประมาณ 1.7 กิโลเมตร ซึ่งท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ 2 ทางเลือก คือ รถสองแถวป้ายโรงเรียนสายปัญญารังสิต บริการช่วงเช้า 6.00 – 7.30 น. หรือ รถจักรยานยนตร์รับจ้าง ก็จะมาถึงด้านหน้าโรงเรียนสายปัญญารังสิตทันที ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางเข้าโรงเรียนสายปัญญารังสิต อยู่ด้านขวามือ อยู่ใกล้กับร้านสะดวกซื้อ 7-11

เส้นทางที่ 1  ด้านถนนรังสิต-ปทุมธานี

เส้นทางที่ 2  ด้านถนนพหลโยธิน

 • รถแท็กซี่ / รถยนต์ส่วนตัว
  • เส้นทางที่ 1  จากหน้าฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิตหรือด้านข้างของเมเจอร์ รังสิต ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร (หากใช้บริการแท็กซี่ให้บอกคนขับรถว่าต้องการจะมาโรงเรียนสายปัญญารังสิต) โดยให้ใช้เส้นทางรังสิต-ปทุมธานี ดังนั้นคนขับจะต้องกลับรถที่ถนนด้านข้างเมเจอร์ รังสิตเพื่อเข้าจ.ปทุมธานี (รังสิต – ปทุมธานี) และประมาณ 500 เมตร จะพบสะพานข้ามแยกแรก ให้ขึ้นสะพานนั้นมา เมื่อลงสะพานให้รีบชิดซ้ายไว้ (โดยไม่ต้องขึ้นสะพานข้ามแยกที่สอง) ขับตรงมาประมาณ 300 เมตร จะสังเกตเห็นปั๊มน้ำมัน ปตท. ให้ชิดซ้าย แล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกใต้สะพานข้ามแยกที่ 2 และเพื่อเข้าสู่ถนนซ่อมสร้าง ตรงมาประมาณ 20 เมตร จะพบป้ายบอกทางมหาวิทยาลัยรังสิต ให้เลี้ยวซ้ายเข้ามา เมื่อข้ามสะพานข้ามคลองแล้วให้เลี้ยวซ้าย และตรงไปเรื่อยๆ จนเจอแยกที่มีศาลพระพรหมด้านขวามือ ให้เลี้ยวซ้ายและตรงไปข้ามสะพาน 2 สะพาน เมื่อขับไปเรื่อยๆ จะสังเกตเห็นร้านสะดวกซื้อ 7-11 และป้ายโรงเรียนสายปัญญารังสิตอยู่ด้านซ้าย ให้เลี้ยวเข้าซอยและตรงไปจนสุดทางจะพบประตูทางเข้าโรงเรียน
  • เส้นทางที่ 2  จากหน้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต หรือ ด้านข้างของเมเจอร์ รังสิต ถึง โรงเรียนสายปัญญารังสิต ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร (หากใช้บริการแท็กซี่ให้บอกคนขับรถว่าต้องการจะมาโรงเรียนสายปัญญารังสิต) โดยให้ใช้เส้นทางถนนวิภาวดี ผ่านหน้าเซียร์รังสิตทางซ้ายมือ เข้าสู่ถนนพหลโยธิน แยกธูปเตมีย์ แล้วกลับรถตรงสะพานข้ามแยกธูปเตมีย์ จะพบอนุสรณ์สถานแห่งชาติอยู่ทางซ้ายมือ ให้ขึ้นสะพานข้ามมายังรังสิต ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนานแล้วจะเจอห้างสรรพสินค้า – บิ๊กซี – ตลาดสี่มุมเมืองทางด้านซ้ายมือ และเซียร์รังสิตทางขวามือ ตรงมาประมาณ 200 เมตร ท่านจะเจอปั้ม ESSO ให้รีบชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเช้าซอยพหลโยธิน 87 (ธนาคารทหารไทยอยู่หัวมุมถนน) ระยะทางจากปากซอยมาถึงโรงเรียนสายปัญญารังสิต ประมาณ 1.7 กิโลเมตร ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางเข้าโรงเรียนสายปัญญารังสิต อยู่ด้านขวามือ อยู่ใกล้กับร้านสะดวกซื้อ 7-11

Total Page Visits: 13484 - Today Page Visits: 41