ผลงานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ด.ญ.ธนภรณ์ กิจวรเกียรติ ม. 3/7 ผ่านการคัดเลือก สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนศูนย์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

ทีมโครงงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่องเตาสุริยะ รับรางวัลโล่เกียรติคุณ โครงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

การแข่งขัน เสริมปัญญา  การทดสอบทักษะทางวิชาการวิชาภาษาไทย

นักเรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น 3 ด้าน

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

นักเรียนที่ได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด

นร. และครู รับเกียรติบัตรในการแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ

นร.จากโรงเรียนสายปัญญารังสิต คว้ารางวัล The Best Award โครงการ Application for Medical Robotic 2018

นางสาวจุฑามาศ หนอสิงหา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13

สาระฯเทคโนโลยี (หุ่นยนต์) รับเกียรติบัตร ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่

สาระฯเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) รับเกียรติบัตร ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ รับเกียรติบัตร ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ รับเกียรติบัตร ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่

กลุ่มสาระฯภาษาไทย รับเกียรติบัตร ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ รับเกียรติบัตร ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่

แสดงความยิดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน โครงการโอลิมปิกวิชาการ

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ รับเกียรติบัตร ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รับเกียรติบัตร ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ รับเกียรติบัตร ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่

สาระฯนาฎศิลป์ รับเกียรติบัตร ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่

สาระฯดนตรี รับเกียรติบัตร ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่

สาระฯทัศนศิลป์ รับเกียรติบัตร ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา รับเกียรติบัตร ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่

นักเรียนที่สอบผ่าน โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์

ด.ช.กรัญญู อ่อนนางาม ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46

การแข่งขันบาสเกตบอล TOA เยาวชน
20 ส.ค. 61

มอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
22 ส.ค. 61

นักเรียนคนเก่งที่สร้างชื่อเสียง
22 ส.ค. 61

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการ “ลาดสวายคัพ” 
22 ส.ค. 61

การแข่งขัน SPR CUP 2018
22 ส.ค. 61

มอบรางวัลกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
31 พ.ค. 61

น.ส.พลอยสุรางด์ สีบัวน้อย ตัวแทนยุวชนประชาธิปไตย

t: center;”>

Total Page Visits: 1560 - Today Page Visits: 3