คณะผู้บริหาร

นายธนพจ  แก้ววงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวรพัทธ์ การุญจิรทรัพย์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
และงานบุคคล

นางสาวปาณิสรา สิงหพงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวศิวปรียา สิมโนนม่วง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายธีรภัทร คงกัลป์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
Total Page Visits: 5513 - Today Page Visits: 5

กิจกรรมที่น่าสนใจ