>>การติดต่อ

ห้องพักครูการงานอาชีพ (คหกรรม) อาคารประกอบชั้น 1

?เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 505, 506

ห้องพักครูการงานอาชีพ (งานช่าง) อาคารฝึกงาน 1 และ 2

?เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 500, 503, 504

ห้องพักครูเทคโนโลยี ห้อง 223 – 224 (อาคาร 2 ชั้น 2)

?เบอร์ติดต่อ 02-536-3544 ต่อ 207, 208

 

Total Page Visits: 869 - Today Page Visits: 2