>>ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลนักเรียนนักเรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา 2562
ชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
ม.1 176 222 398 10
ม.2 188 210 398 10
ม.3 196 179 375 10
รวม ม.ต้น 560 611 1,171 30
ม.4 139 181 320 8
ม.5 130 191 321 8
ม.6 153 187 340 8
รวม ม.ปลาย 422 559 981 24
รวมทั้งหมด 982 1,170 2,152 54

ข้อมูลเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

Total Page Visits: 589 - Today Page Visits: 4