>> ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลนักเรียนนักเรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา 2565
ชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
ม.1 176 203 379 10
ม.2 180 210 390 10
ม.3 172 219 391 10
รวม ม.ต้น 528 632 1,160 30
ม.4 130 173 303 8
ม.5 149 160 309 8
ม.6 139 176 315 8
รวม ม.ปลาย 418 509 927 24
รวมทั้งหมด 946 1,141 2,087 54

ข้อมูลเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

Total Page Visits: 1025 - Today Page Visits: 6