>> ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลนักเรียนนักเรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา 2564
ชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
ม.1 180 211 391 10
ม.2 174 220 394 10
ม.3 186 204 390 10
รวม ม.ต้น 540 635 1,175 30
ม.4 153 161 314 8
ม.5 139 178 317 8
ม.6 128 187 315 8
รวม ม.ปลาย 420 526 946 24
รวมทั้งหมด 960 1,161 2,121 54

ข้อมูลเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

Total Page Visits: 267 - Today Page Visits: 4

กิจกรรมที่น่าสนใจ