หมวดหมู่: 4-เกี่ยวกับครู

ฉบับที่ 34 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรม Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจ ของกลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ…

ฉบับที่ 33 ปีการศึกษา 2565 ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC QA)

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565…

ฉบับที่ 32 ปีการศึกษา 2565 การนิเทศติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ว.PA ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565

นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโร…

ฉบับที่ 31 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมวันสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที…

ฉบับที่ 29 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565

งานห้องสมุด โรงเรียนสายปัญญารั…

ฉบับที่ 28 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรม วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ก…

ฉบับที่ 25 ปีการศึกษา 2565 การนิเทศติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ว.PA

วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 นาย…

ฉบับที่ 24 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึ…